rejstříkový soud

Ministerstvo spravedlnosti České republiky - Vzory podání pro

Rejstříkový soud. Adresy a kontakty. Městský soud v Praze. Slezská 9,. 120 00 Praha 2. OR@msoud.pha.justice.cz. Tel: 224 172 111.

Peklo II, s.r.o. -> Poradenský servis - Rejstříkové soudy

PEKLO II - Poradenský servis - Rejstříkové soudy. Rejstříkový soud, Adresy a kontakty.

Rejstříkové soudy | rejst59kov7 soud

Obchodní rejstřík > Rejstříkové soudy. Obchodní rejstřík vede krajský soud pro podnikatele, kteří mají své sídlo v obvodu tohoto krajského soudu.

iPravnik.cz - Obchodní rejtsřík a další rejstříky vedené soudy

2000 nyní rejstříkový soud, který byl až dosud příslušný – poté, co přenesl svou místní Na základě tohoto usnesení provedou ostatní rejstříkové soudy.

Ministerstvo financí České republiky : Rejstříkové soudy

Domovská stránka > Daně a cla > Databáze a registry > Rejstříkové soudy Praha-západ, Příbram a Rakovník.

Seznam Encyklopedie - Vyhledávám rejstříkový soud

Seznam revisí společenstev. ... splněním této povinnosti náleží rejstříkovému soudu společenstva.

Digitalizace obchodního rejstříku přináší nové povinnosti

Zápis do obchodního rejstříku, jeho změna či výmaz se provádí na základě návrhu podaného kompetentní osobou k rejstříkovému soudu.

NS RČS 1948-1954, tisk 494

(2) Podnikový rejstřík vede okresní soud v sídle krajského soudu pro podniky, které mají sídlo v obvodu tohoto soudu (dále jen "rejstříkový soud").

Obchodní zákoník §27

(7) Jestliže rejstříkový soud zamítne návrh na povolení zápisu osoby, Zamítavé rozhodnutí rejstříkový soud po nabytí právní moci zveřejní.

Holec, Zuska & Partneři | Úplné znění

Předpokladem nového fungování obchodního rejstříku byly nezbytné změny v procesním základu rozhodování rejstříkových soudů obsaženém v občanském soudním.

Sondy - týdeník pro sociální otázky

Rejstříkový soud vede pro každého zapsaného podnikatele, Rejstříkový soud zveřejní zápis do obchodního rejstříku, jeho změnu či výmaz, jakož i uložení.

Vyhledávání - Portál veřejné správy České republiky

(1) Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku předloží bez zbytečného odkladu od vzniku rozhodné skutečnosti rejstříkovému soudu do sbírky listin zakládané.

Office House : Poskytnutie sídla, krátkodobý prenájom kancelárií

A to i přesto, že se rychlost rejstříkových soudů v poslední době přece jen zlepšila.

Změna sídla obchodní společnosti - Články — e-Advokacie

Toto ustanovení tedy umožňuje rejstříkovému soudu zrušit právnickou osobu zapsanou do obchodního rejstříku, pokud tato osoba v obchodním rejstříku uvádí.

Obchodní rejstřík - Wikipedie, otevřená encyklopedie

Rejstříkový soud vydá každému na požádání úředně ověřený opis zápisu či listiny uložené ve sbírce listin.